Får du allereie lønn inn på konto er du sjølvsagt òg med i trekninga. Inntekt frå NAV, pensjon eller frå Lånekassen tel òg som lønn.

Vi trekker òg ein vinnar som har bankkort hos oss, og som har meir enn 7 månadlege transaksjonar i perioden 01.12 til 31.03.

Det blir trekt to vinnarar på tvers av bankane i Eika Alliansen. Berre personar over 18 år er med i trekninga. Vinnarane blir trekte 31. mars, og vil bli kontakta direkte.