Kontakt oss for å avtala møter utover opningstida.
Kollegaene våre i Bergen er framleis på heimekontor, og er tilgjengelege etter avtale.
Sogndalskontoret er ope for avtalte kundemøter/andre avtalar. 

Ikkje møt opp i banken om du har symptom på luftvegsinfeksjonar. 
Kundar som har høve til det, oppfordrast om å nytte våre digitale tenester og avtale digitale møter. 

Har du spørsmål om lån, forsikringar og sparing? 
Treng du hjelp til kort, nettbank og trenger å få løyst det med ein gong?
Eller har du heilt andre spørsmål? 

Kontakt Kundesenteret 
Tlf. 57 64 85 10 
Epost: post@sognbank.no 

 Eller ta direkte kontakt med rådgjevaren din for å avtale møte. 
Alle tilsette i banken finner du i denne oversikta.