Koronautbruddet kan føre til utfordringar i famileiøkonomien, dersom noko i familien blir utsatt for permitteringar eller nedbemanning.

Dette gjeld og bedrifter og næringsdrivande som får inntektsgrunnlaget sitt redusert eller endra.

Sogn Sparebank vil vere ein god støttespelar i denne tida og finne gode løysingar for deg og dine.

Kontora våre er fortsatt stengde for publikum som ein del av våre tiltak for å begrense smittefaren.

Me oppfordrar dei av kundane våre som oppleve problem om å  ta kontakt med oss på

kundesenteret tlf 57 64 85 10 eller

på mail,  nettpost@sognbank.no

 

For meir informasjon vedr næringsvirksomheit, vel Bedrift på framsida av heimesida.

Søknadsskjema for statsgaranterte lån finn du her:

 

Søknadsskjema