Kredittkort

Business Mastercard gjer det enklare å skilje privat- og jobbøkonomi. Vel mellom kredittkort med privat ansvar og kredittkort med bedriftsansvar.
  • Du skil eigen økonomi frå økonomien til bedrifta
  • Reise- og avbestillingsforsikring er inkludert
  • Gjer det enklare å skrive reiserekning

Søk Business Mastercard med privatansvar

Skil jobbutgifter frå privatøkonomien.

Søk Business Mastercard med bedriftsansvar

Kostnadene føres direkte mot bedriften og arbeidsgiver får full oversikt over innkjøp.

Priser

Gode råd

Dette er Business Mastercard

Reiser du mykje gjennom jobben, eller kjøper varer på vegner av bedrifta? Då løner det seg å ha eit Business Mastercard for å skilje mellom private kjøp og jobbrelaterte utlegg. Hos oss kan du velje mellom desse to:

Business med privat ansvar

  • Korthaldar er juridisk ansvarleg for kortbruken
  • Den tilsette fyller ut reiserekning og utleggskjema for å få igjen pengar frå arbeidsgivar
  • Gratis Priority Pass som gjev tilgjenge til over 1000, lounger verda over, følgjer med.

Business med bedriftsansvar

  • Bedrifta er juridisk ansvarleg, og ikkje den tilsette som privatperson
  • Kostnadane blir ført direkte mot bedrifta
  • Praktisk for mindre bedrifter, til dømes enkeltpersonsføretak

Reise- og avbestillingsforsikring
Begge typar kredittkort har reise- og avbestillingsforsikring inkludert når minst 50 prosent av transportkostnadene er betalte med Business Mastercard. Dette dekker uhell, sjukdom og tjuveri av verdisaker.

EHF - faktura for Business Mastercard med bedriftsansvar