Lars Stangjordet (47) frå Raufoss veit korleis det er å kjenne seg som eit uviktig papir i ein bunke, og korleis du kan sleppe akkurat det. - Er det eigentleg noko å lure på dersom du kan velje mellom å gå sjukemeld i månadsvis i evig uvisse og profesjonell, tett oppfølging frå somme som bryr seg, seier Lars og tenkjer tilbake på sin fyrste prolaps og behandlinga på det lokale sjukehuset sitt. - Eg kjende meg ikkje teken på alvor.

Manglande oppfølging
Han gjekk lenge sjukemeld og var frustrert over manglande oppfølging. Sjølv om kiropraktoren hadde tilrått operasjon, gjekk det heile tre månader før dette blei vurdert. - Eg var usikker då eg kom og usikker då eg blei skriven ut.

Ny prolaps
I 2016 fekk Stangjordet ein ny prolaps i ryggen, og nok ein gong blei han vist til det lokale sjukehuset av fastlegen, og det så igjen ut til å bli mange månader med venting. Lars frykta ein reprise. - Eg hadde droppfot og nervar i klem. Det var vondt. Så tenkte eg - eg har jo helseforsikring via jobben. Eg ringjer Vertikal Helse.

Deretter gjekk det kjapt
Papira blei sende inn torsdag kveld, og fredag morgon ringte Elisabeth og fortalde at ho var den personlege rådgivaren min. - Berre nokre få dagar seinare fekk eg time på Oslofjordklinikken, og uka etter blei eg operert.

Offentleg eller privat?
Lars Stangjordet har altså opplevt å bli ryggoperert i det offentlege og i det private, gjennom Vertikal Helse. Han summerer meir enn gjerne den største forskjellen: - På Oslofjordklinikken er dei stolte av jobbane sine. Dei oser av omsorg og engasjement. Kommunikasjonen er smidig og behandlinga profesjonell og effektiv. Mitt lokale offentlege sjukehus omorganiserer stadig vekk. Men blir det betre? Nei, det blir fleire papir, færre plassar og lengre køar.

Kjelde: Vertikal Helse