Korleis vil du betale?

Det skal ikkje vere vanskeleg å betale. Hos oss kan du bruke kort, nett- og mobilbank eller Vipps.

Betaling

Kort

Debetkort Total Ordinær
Årspris VISA Classic
                   275,00
                  275,00
Valgfritt design på betalingskort
                    gratis
                  100,00
Uttak våre minibankar
                    7,00
                  7,00
Transpris i betalingsterminalar varekjøp/kontantuttak
                    gratis
                  1,00
VISA varekjøp i Noreg
                    gratis
                  2,00
VISA varekjøp i utlandet
                    2,00
                  2,00
VISA minibankuttak i utlandet
35,00 + 0,5% av uttaksbeløpet
35,00 + 0,5% av uttaksbeløpet
Rebestilling av pinkode
                   30,00
                 30,00
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying
                   150,00
                 150,00
Uttak i andre minibankar
                   7,00
                 7,00

Totalvilkår føreset at kunden har lønninngang samt nettbank og nettpost.

 
   
     

Temasider

Sjå våre våre nyttige tips og råd for økonomien og livssituasjonen din

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?