Betale

Betale

Hos oss kan du velje om du vil betale med kort, mobil eller klokka. Vi hjelper deg med praktiske løysingar for betaling og overføringar

Andre produkt og tenester

Kort

Debetkort - Visa Classic/Visa Electron Ordinær Barn/ungdom  1
 Varekjøp innland Gratis gratis
 Varekjøp VISA innland/utland 2 gratis
 Uttak våre minibankar man-fre. 08.00-16.00 Gratis gratis
 Uttak i våre minibankar utanom opningstider kr 7 gratis
 Uttak i andre norske minibankar  kr 7 gratis
 Minibankuttak i utlandet kr 35 + 0,5 % gratis
Årspris 
kr 275
gratis
Valgfritt design på betalingskort
gratis
gratis                   
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying 
kr 150 gratis
     
 Andre kortprisar     
 Valutapåslag  1,95 %  
 Purregebyr kr 35  
 Ny PIN pr. post (rebestilling)  kr 25  

 

   
1 Gjeld kundar i aldersgruppa 0 t.o.m. 17 år.