BankID på mobil

Alt du brukar kodebrikka til kan du gjøre endå enklare med BankID på mobil:
  • Du slepp kodebrikka
  • Stadfest betalingar og avtalar med mobilen
  • Like sikker som kodebrikka
  • Logg inn på offentlege nettsider
Opprett BankID på mobil

Så enkelt opprettar du BankID på mobil:

  1. Ha kodebrikka og pc-en tilgjengeleg
  2. Trykk Opprett BankID på mobil på knappen ovanfor eller i nettbanken
  3. Følg rettleiinga på skjermen. Du vil få svar på det du lurer på undervegs

No har du alt du treng, rett i lomma.
Når du har aktivert BankID på mobilen din vil du fort oppdage kor lettvint det er å sleppe kodebrikka. Frå no kan du trygt utføre all betaling frå mobilen. Det same gjeld sending og mottak av sensitiv informasjon mellom deg og offentlege føretak, som Skatteetaten og NAV, for å nemne nokre.

Også kjekt å vite:
  • BankID på mobil opprettast i den banken som gav deg kodebrikka.
  • Framleis er brikka det einaste alternativet for pålogging enkelte stader. Ta vare på ho.
  • Nokre mobiloperatørar kan ta seg betalt for bruk av tenesta. Spør din mobiloperatør dersom du lurer på kva som gjeld for deg.