Nettbank

Full oversikt over alle banktenestene dine. Du kan gjennomføre alle typar betalingar og transaksjonar.
  • Betale regninger til inn- og utland og overføre mellom kontoer
  • Saldo og rørsler på kontoane dine
  • Etabler og håndter dine eFaktura og Avtalegiro
  • Alle dine produkter samla
Logg inn i nettbanken

I nettbanken kan du blant anna:

  • sjekke saldo og sjå inn- og utbetalingar
  • få oversikt over alle kontoane, kredittkorta, låna, forsikringane og aksje- og fondsdelane dine
  • betale rekningar til inn- og utland
  • overføre pengar mellom eigne kontoar
  • setje regionsperre på korta dine
  • kjøpe og endra produkter
og mykje meir.

Gode råd

Tryggleik på nett

For å forhindre virus og at uvedkomande får tilgang til nettbanken eller kortdataet ditt er det viktig å vise varsemd på nett.

Nett og mobilbank prisar

Tenster via nettbank/telebank Total Ordinær Honnør
Årsgebyr
Gratis
150,00
150,00
Giro med melding
Gratis
2,50
2,50
Giro med KID
Gratis
1,50
1,50
E-faktura
Gratis
Gratis
Gratis
Avtalegiro
Gratis
2,00
2,00
Transakjsonsavgift brevgiro privat+porto

25,00
25,00
Returkostnad Nets-brevgiro ved manglande dekning, feil eller manglar
100,00
100,00
100,00
Kvitteringsliste brevgiro pr.liste

10,00

Kvitteringsoblat /Kvittering nettbank
20,00
10,00
20,00
Faste oppdrag til konto i ISSB m/melding
Gratis
Gratis
Gratis
Faste oppdrag til konto i anna m/melding
Gratis
10,00
10,00