Nettbank

Full oversikt over alle banktenestene dine. Du kan gjennomføre alle typar betalingar og transaksjonar.
  • Betale regninger til inn- og utland og overføre mellom kontoer
  • Saldo og rørsler på kontoane dine
  • Etabler og håndter dine eFaktura og Avtalegiro
  • Alle dine produkter samla
Logg inn i nettbanken

I nettbanken kan du blant anna:

  • sjekke saldo og sjå inn- og utbetalingar
  • få oversikt over alle kontoane, kredittkorta, låna, forsikringane og aksje- og fondsdelane dine
  • betale rekningar til inn- og utland
  • overføre pengar mellom eigne kontoar
  • setje regionsperre på korta dine
  • kjøpe og endra produkter
og mykje meir.

Gode råd

Tryggleik på nett

For å forhindre virus og at uvedkomande får tilgang til nettbanken eller kortdataet ditt er det viktig å vise varsemd på nett.

Nett og mobilbank prisar

Tenster via nettbank/telebank Ordinær Barn/Ungdom
Årsgebyr
100,00
gratis
Giro med melding
gratis
gratis
Giro med KID
gratis
gratis
E-faktura
gratis
gratis
Avtalegiro
2,00
gratis
Kvitteringsliste brevgiro pr.liste
20,00
gratis
Kvitteringsoblat /Kvittering nettbank
20,00 
gratis
Overføring eigne konti
gratis
gratis
     
 Manuelle tenester    
 Giro med KID/Giro med melding    40  
 Overføring eigne konti    40  
 Utbetalingsanvisnig  100  
     
 Andre tenester    
 SMS-varslingpr melding.Evt kosnad mobiloperatør kjem i tillegg   1,00  
 Brevgiro porto gebyr  14,00  
 Brevgiro kvitteringliste/kvitteringsoblat pr post  20,00  
 Returgebyr Nests- feil/mangler 150,00  
 Fastoverføring eigne konto 0,00  
 Fast overføring andre sine konti 15,00  
 Kontoutskrift pr. post 20,00  
 Årsoppgåve pr.post 0,00