Vipps

Vipps fungerar for alle, uansett kva bank du har. Alt du treng er Vipps og mobilnummeret til personen du skal sende pengar til. Vipps gjer kvardagen enklare!
  • Send og ta imot pengar med det same
  • Gjere opp og dele rekningar
  • Byte mellom fleire kort når du handlar
  • Betale faktura

Slik kjem du i gong

Nyheit

Vipps til barn under 15 år

No er Vipps tilgjengeleg for dei under 15 år! Innan tryggje rammer kan foreldre og barn vippse seg imellom.

Det er framleis foreldra som er sjefen - du fastset om barnet ditt kan opprette ein profil, og om barnet skal kunne sende pengar. Du kan også sjå alle transaksjonane i nettbanken din.

Gode råd