Fitbit Pay

Med aktivitetsklokke fra Fitbit kan du nå betale kontaktløst med ditt Mastercard.

Kom i gang med Fitbit Pay

For å koma i gang med klokkebetaling må du registrera ditt Mastercard kredittkort frå Eika i Fitbit-appen. Fitbit Pay fungerer verda over på alle terminalar som støttar kontaktløs betaling. Det er ingen beløpsgrenser for kontaktløs betaling. Høg tryggleik er ivaretatt ved at Fitbit brukar Mastercards bransjeledende token-tenester som gjev deg det høgaste tryggleiksnivået.

Korleis fungerar det?

  1. Du må ha ein Fitbit klokke og Eika Mastercard
  2. Legg inn kortopplysningane dine i Fitbit-appen på telefonen. Appen kommuniserer med Fitbit klokka og lagrar ein virtuell versjon av kortet på klokka
  3. Når du skal betala, held du inne den venstre knappen på klokka til korta visast på klokkeskjermen
  4. Korta aktiverast med din eigen innloggingskode. Denne har ei varigheit på 24 timar
  5. Klår, ferdig - betal! Gjelder òg beløp over kr 200 utan kode.