Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på alt du lurer på om Garmin Pay

1. Kva er Garmin Pay?
Garmin Pay er ein ny funksjon, som gir deg moglegheita å kopla eit betalingskort opp til din Garmin eining.


2. Korleis kan eg bruka Garmin Pay?
Du bruker denne funksjonen for å betala trådlaust med klokka, slik som med eit trådlaust bankkort.


3. Kva kort frå banken kan eg lasta opp i Garmin Connect Mobile appen?
Du får oversyn over kompatible bankar, og bankkort her.


4. Kan eg lasta opp fleire kort i Garmin Connect Mobile appen?
Denne funksjonen er laga for å brukast opp imot 1 bankkort, men viss du har moglegheita, så kan du prøva å legga til fleire!


5. Kvar kan eg betala med smartklokken?
Du kan betala med Garmin Pay, på dei stadene som aksepterer trådlaus betaling.


6. Korleis kan eg betala med smartklokken?
Sørg for at du har pengar på kontoen/i klokka, og at du ikkje har ei regionsperre - Du kan legga in maks 300NOK


7. Treng eg å ha telefonen min i nærleiken når eg skal betala med klokka?
Det er ikkje nødvendig å ha telefonen i nærleiken for å bruka denne funksjonen, men om du tastar feil PIN-kode, så må du legga til kortet på nytt i Connect.


8. Kvar blir pengane trekte frå når eg betaler med smartklokken?
Pengane blir trekt frå bankkontoen din.


9. Kvar kan eg sjå transaksjonane som eg gjer med Garmin Pay?
Denne oversyna vil du få i transaksjonshistorikken i bankkontoen din.


10. Er det sikkert å betala med smartklokken?
Det er sikkert å betala med denne funksjonen.


11. Kan eg betale med smartklokken i utlandet?
Du kan betale i utlandet, dersom dei aksepterer trådlaus betaling, og dersom kortet ditt er kompatibelt.


12.  Korleis kan eg sperra kortet viss eg mistar smartklokken min?
Då kan du sperra bankkortet i Garmin Connect.


13. Eg har gløymt koden til klokka – korleis resetter eg denne?
Når du slår inn feil kode 3 gangar, så må du av tryggingsgrunnar legge til kortet på nytt i Connect.