Treng du nokon å rådføre deg med om personleg økonomi, forsikringar eller eige selskap, men det vert stadig utsett på grunn av tidsklemma?

No lanserer me ei digital teneste der du sjølv veljer tid, stad og møteform. Me stiller godt førebudd på jakt etter å finne dei beste løysingane for deg. Klikk deg inn på linka under og sjekk ut vår nye kundetilbod.

I det nye tilbodet vårt kan du velje om du ynskjer å avtale eit fysisk-, digitalt- eller telefonmøte. Tilbodet er sjølvsagt tilgjengeleg både for privat- og næringskundar.

Alt du treng å gjere er å velje kategori og rådgjevar, samt møtetidspunkt som passar deg best. For at du skal få best mogeleg utbytte av avtalen er det fint om du forklarar kort kva du ynskjer å diskutere med rådgjevaren. 

Når rådgjevaren mottek  din førespurnad, får du ei stadfesting tilbake per epost.

Deretter kan du lene deg tilbake og glede deg til avtalen.

I mellomtida førebur rådgjevaren seg basert på informasjonen du har oppgitt, og stiller klar for å finne dei beste løysingane for deg.

Gå til digital møtebooking