Rammelån

Få ein meir fleksibel kvardag ved å styre lånet ditt sjølv. Med rammelån eller fleksilån kan du sjølv velje når du vil auke eller betale ned på bustadlånet ditt.
  • Vel sjølv når du vil auke eller betale ned på lånet
  • Ingen renter for unytta kreditt
  • Gir stor handlefridom
Søk om rammelån

Eit rammelån blir ofte også kalla for fleksilån eller bustadkreditt. Denne løysinga gjer at du sjølv vel når du vil auke eller betale ned på lånet. For å kunne få eit fleksilån, må du ha garanti innanfor ein fast prosent av bustadverdien, god økonomi og ingen betalingsmerknader. Du står fritt til å bruke pengane innanfor låneramma til det du vil, for eksempel til oppussing eller kjøp av bil.

  • Ingen renter for unytta kreditt.
  • Gir stor handlefridom.
  • Så lenge du er innanfor innvilga låneramme, bestemmer du sjølv når du vil betale avdrag. Men som hovudregel vil vi anbefale faste avdrag kvar månad.

Rammelån prisar

Ordinære fleksilån Innanfor 60 % av panteverdi
Nomninell rente
3,35 %
Etableringsgebyr
2.000,00
Termingebyr
75,00
 

Effektiv rente avhengig av utnytting. Fleksilån kr 2.000.000,00, måandsgebyr kr 75,- og etablerings-og depotgebyr kr 2.500,00.

Effektiv rente ved 20% utnytting 4,20 %, ved 50 % utnytting 3,69 % og ved 100% utnytting 3,52 %.  


ABC for deg som søkjer bustadlån

Bankspråk er ikkje alltid like enkelt. Her er det du treng å vite – omsett til eit språk du forstår.

Ofte stilte spørsmål