Morten Kristiansen, styreleiar

Arve Tokvam, nestleiar

Olav Vikøren, styremedlem

Anne Espeland, styremedlem

Anne Maria Langeland, styremedlem

Siv Enerstvedt, styremedlem

Håkon Seim Lysne, styremedlem

Anette Huun Jevnaker, styremedlem(ansatterepresentant)

Leidulv Finden, styremedlem(ansatterepresentant)