Aktiv - vår eigedomsmeklar

Gjennom samarbeidet vårt med Aktiv Eiendomsmegling kan vi hjelpe deg gjennom heile bustadreisa, og sjå til at prosessen blir trygg og enkel for deg.
  • Personleg rådgjeving gjennom heile prosessen med kjøp og sal
  • Tett samarbeid mellom eigedomsmeklar og bank
  • Lokal kunnskap i alle ledd

Vi samarbeider med Aktiv

Det er mykje spenning knytt til det å kjøpe og selje bustad. For dei fleste er det jo den største økonomiske investeringa ein gjer i livet. Vi kan hjelpe til at prosessen blir trygg og enkel for deg, og gjennom samarbeidet vårt med Aktiv hjelper vi deg gjennom heile bustadreisa.

 

Saman leier vi deg gjennom ei god og trygg bustadreise!

Vil du bli kontakta av ein av eigedomsmeklarane våre?

Du vil bli kontakta av ein eigedomsmeklar innan kl. 12 neste vyrkedag

Ver vennlig å fyll ut namn
Ver vennlig å fyll ut adresse
Ver vennleg å skriv inn eit gyldig postnummer
Ver vennleg å skriv inn eit gyldig telefonnummer eller e-postadresse