Det ER skilnad på den ekte lokalbanken og andre bankar.

Sogn Sparebank er banken ved di side i små og store hendingar og val i livet.

For oss er kvar enkelt kunde viktig. Me ynskjer å vera ein støttespelar i små og store økonomiske val. Me hjelper deg å realisera planar og draumar.

Våre dyktige rådgjevarar har lokalkunnskap og kan tilby personleg økonomisk rådgjeving.

Me tilbyr eit komplett produkt- og tenesteaspekter innanfor betaling, forsikring, finansiering og sparing. Difor kan me tilby gode og heilheitlege løysingar til både privatpersonar og bedrifter.

Me er opptekne av og vera  tilgjengelege og vera ein god rådgjevar når du møter store og små økonomiske utfordringar, og når du skal planlegge framtida di.

Ja, eg vil bli kunde