Sogn Sparebank er banken ved di side i små og store hendingar og val i livet. Me er opptekne av å vera tilgjengelege og gje god rådgjeving når du skal planlegge framtida di, men også når det skjer plutselege endringar som kan få økonomiske konsekvensar.  

Våre dyktige rådgjevarar har solid fagkompetanse, kjenner kundane godt og har lokalkunnskapen på plass.  

Me tilbyr eit komplett produkt- og tenesteaspekt innanfor betaling, forsikring, finansiering og sparing. Difor kan me tilby gode og heilheitlege løysingar til både privatpersonar og bedrifter.

Ja, eg vil bli kunde