Bustadlån

Bustadlån Ung 18-34

                                                                                                         Nominell rente    Effektiv rente

Innanfor 60 % av panteverdien, Eika Boligkreditt AS (EBK)               2,60 %                 2,74%

Innanfor 85 % av panteverdien, Sogn Sparebank                                  2,60 %                 2,74 %

Eff.rente:lånebeløp kr 2.000.000, løpetid 25 år, termingebyr kr 50,- pr. mnd (pr.lån ISSB/EBK) og etableringsgebyr kr 2.500.

 

Rammelån prisar

Ordinære fleksilån Innanfor 60 % av panteverdi
Nomninell rente
3,10%
Etableringsgebyr
2.000,00
Termingebyr
75,00
 
Effektiv rente avhengig av utnytting. Fleksilån kr 2.000.000,00, etableringsgebyr kr 2.500,00, effektiv rente ved 20% utnytting 3,95%, ved 50% utnytting 3,44% og ved 100% utnytting 3,27%. Rentesatsane over gjeld og ved pant i fritidsbustad.

Smålån

Billån

Lån til andre køyretøy

Kort

Debetkort Total Ordinær
Årspris VISA Classic
                   275,00
                  275,00
Valgfritt design på betalingskort
                    gratis
                  100,00
Uttak våre minibankar
                    7,00
                  7,00
Transpris i betalingsterminalar varekjøp/kontantuttak
                    gratis
                  1,00
VISA varekjøp i Noreg
                    gratis
                  2,00
VISA varekjøp i utlandet
                    2,00
                  2,00
VISA minibankuttak i utlandet
35,00 + 0,5% av uttaksbeløpet
35,00 + 0,5% av uttaksbeløpet
Rebestilling av pinkode
                   30,00
                 30,00
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying
                   150,00
                 150,00
Uttak i andre minibankar
                   7,00
                 7,00

Totalvilkår føreset at kunden har lønninngang samt nettbank og nettpost.

 
   
     

Priser

Nett og mobilbank

Sparing i fond

Prisar sparing

BSU - Boligsparing for unge
BSU
BSU Pluss
Nominell rente    3,45 %
Nominell rente 3,45 %
Effektiv rente      3,45 %
Effektiv rente   3,45 %

Frå og med kalenderåret kontoeigar fyller 35 år, vert rentesats sett til lik beste rente på sparekonto.

 
 
   

Forsikring

Bedrift

Prisar på våre bedriftsproduktar

Samanlikne prisar

Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen