Prisliste

Oversikt over prisar, renter og gebyr. Me tek atterhald om mogelege feil i prislista. Oppdatert 07.10.21.

Lån 

Smålån

Billån

Lån til andre køyretøy

Kort

Debetkort - Visa Classic/Visa Electron Ordinær Barn/ungdom  1
 Varekjøp innland gratis gratis
 Varekjøp VISA innland/utland 2 gratis
 Uttak våre minibankar man-fre. 08.00-16.00 gratis gratis
 Uttak i våre minibankar utanom opningstider kr 7 gratis
 Uttak i andre norske minibankar  kr 7 gratis
 Minibankuttak i utlandet kr 35 + 0,5 % gratis
Årspris 
kr 275
gratis
Valgfritt design på betalingskort
gratis
gratis                   
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying 
kr 150 gratis
     
 Andre kortprisar     
 Valutapåslag  1,95 %  
 Purregebyr kr 35  
 Ny PIN pr. post (rebestilling)  kr 25  

 

   
1 Gjeld kundar i aldersgruppa 0 t.o.m. 17 år.

Priser

Nett- og mobilbank og manuelle tenester

Sparing i fond - priser

Sparing

BSU - Boligsparing for unge 4) 
BSU
Nominell rente    2,75 %
Effektiv rente      2,75 %

 

                         
           

Sparekonto 2) Saldo tom 99.999,00 Saldo fom kr 100.000,00 t.o.m 499.999,99  Saldo f.o.m kr 500.000
       
Effektiv rente
0,15 %
0,20 %
 0,25 %
       
 Depositumskonto  Effektiv rente    
   0,00 %    
 Etablering  500    
       
 Barnespar 3) 0,50 %    
       
 Brukskonto  Effektiv rente    

 Barn/ungdom1)       0,00%
 ordinær                    0,00%

1)Gjeld kundar i aldersgruppa 0  t.o.m 17 år.

2)Rente gjeld frå fysrte krone. Inge avgrensningar på antall uttak pr.år

3) Gjeld kundar i aldersgruppa 0 tom 17 år. Ingen avgrenisingar på antall uttak pr.år.

4) Rente vert redusert til midterste intervall på sparekont (p.t 0,20%) frå det året du fyller 34 år.

Sogn Sparebank tek atterhald om moglege feil i prislista


Forsikring - priser

Bedrift

Samanlikne prisar

Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen