Bustadlån

Bustadlån Ung 18-34

                                                                                                         Nominell rente    Effektiv rente

Innanfor 60 % av panteverdien, Eika Boligkreditt AS (EBK)               2,60 %                 2,69%

Innanfor 85 % av panteverdien, Sogn Sparebank                                  2,60 %                 2,69 %

Eff.rente:lånebeløp kr 2.000.000, løpetid 25 år, termingebyr kr 50,- pr. mnd (pr.lån SSB/EBK) og etableringsgebyr kr. 2.000 og depotgebyr kr. 500,-.

 

Rammelån prisar

Ordinære fleksilån Innanfor 60 % av panteverdi
Nomninell rente
3,10%
Etableringsgebyr
2.000,00
Termingebyr
75,00
 
Effektiv rente avhengig av utnytting. Fleksilån kr 2.000.000,00, etableringsgebyr kr 2.500,00, effektiv rente ved 20% utnytting 3,95%, ved 50% utnytting 3,44% og ved 100% utnytting 3,27%. Rentesatsane over gjeld og ved pant i fritidsbustad.

Smålån

Billån

Lån til andre køyretøy

Kort

Debetkort Ordinær Barn/Ungdom
Årspris VISA Classic
                   275,00
                  gratis
Valgfritt design på betalingskort
                    gratis
                 gratis                   
Uttak våre minibankar
                    7,00
                 gratis
Varekjøp i Noreg
                    gratis
                  gratis
VISA varekjøp innland/utland
                    2,00
                  gratis
VISA minibankuttak i utlandet
35,00 + 0,5% av uttaksbeløpet
                 gratis 
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying
                   150,00
                gratis
Uttak i andre minibankar
                   7,00
                 gratis

 

 
   
     

Priser

Nett og mobilbank

Sparing i fond - priser

Prisar sparing

BSU - Boligsparing for unge 4) 
BSU
Nominell rente    3,45 %
Effektiv rente      3,45 %

 

                         
           

Sparekonto 2) Saldo tom 99.999,00 Saldo fom kr 100.000,00 t.o.m 499.999,99    Saldo f.o.m kr 500.000
Nominell rente
0,50 %
0,60 %
   0,80 %
Effektiv rente
0,50 %
0,60 %
   0,80 %
         
 Depositumskonto  Effektiv rente      
   0,05 %      
 Etablering  500      
         
 Barnespar 1,10 %      

2) Rente gjeld frå fysrte krone. Inge avgrensningar på antall uttak pr.år

3) Gjeld kundar i aldersgruppa 0 tom 17 år. Ingen avgrenisingar på antall uttak pr.år. Konto vert endra til sparekonto frå fyllte 18 år.

4) Rente vert redusert til midterste intervall på sparekont (p.t 0,60%) frå det året du fyller 34 år.

Sogn Sparebank tek atterhald om moglege feil i prislista


Forsikring - priser

Bedrift

Prisar på våre bedriftsproduktar

Samanlikne prisar

Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen