Bustadlån

Bustadlån Ung 18-34

                                                                                                         Nominell rente    Effektiv rente

Fyrsteheimslån Ung 18-34 *                   

Innafor 85% av panteverdien, Sogn Sparebank                                     1,70 %                1,78 % 

 

Bustadlån Ung 18-34

Innanfor 60 % av panteverdien, Eika Boligkreditt AS (EBK)               1,75 %                 1,83 %

Innanfor 85 % av panteverdien, Sogn Sparebank                                  1,75 %                 1,83 %

 

1) Rettleiande pris i Sogn Sparebank for unge kundar som vil kjøpa sin fyrste bustad

2) Eff.rente:lånebeløp kr 2.000.000, løpetid 25 år, termingebyr kr 50,- pr. mnd (pr.lån SSB/EBK) og etablerings- og depotgebyr kr. 2.500,-.

 

 

 

Gjeld frå 14.05.2020 for nye lån og 26.05.2020 for eksisterande lån

 

Rammelån prisar

Ordinære fleksilån Innanfor 60 % av panteverdi
Nomninell rente
2,25 %
Etablerings- og depotgebyr
2.500,00
Termingebyr
75,00
 

Effektiv rente avhengig av utnytting. Fleksilån kr 2.000.000,00, måandsgebyr kr 75,- og etablerings-og depotgebyr kr 2.500,00.

Effektiv rente ved 20% utnytting 3,10 %, ved 50 % utnytting 2,59 % og ved 100% utnytting 2,42 %.  

 

Gjeld frå 14.05.2020 for nye lån og 26.05.2020 for eksisterande lån


Smålån

Billån

Lån til andre køyretøy

Kort

Debetkort Ordinær Barn/Ungdom
Årspris VISA Classic
                   275,00
                  gratis
Valgfritt design på betalingskort
                    gratis
                 gratis                   
Uttak våre minibankar man-fre. 0800-1600
                    gratis
                 gratis
 Uttak i våre minibankar utanom opningstider                      7,-  
Varekjøp i Noreg
                    gratis
                  gratis
VISA varekjøp innland/utland
                    2,00
                  gratis
VISA minibankuttak i utlandet
35,00 + 0,5% av uttaksbeløpet
                 gratis 
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying
                   150,00
                gratis
Uttak i andre norske  minibankar
                   7,00
                 gratis

 

 
   
     

Priser

Nett og mobilbank

Sparing i fond - priser

Prisar sparing

BSU - Boligsparing for unge 4) 
BSU
Nominell rente    2,75 %
Effektiv rente      2,75 %

 

                         
           

Sparekonto 2) Saldo tom 99.999,00 Saldo fom kr 100.000,00 t.o.m 499.999,99  Saldo f.o.m kr 500.000
       
Effektiv rente
0,15 %
0,20 %
 0,25 %
       
 Depositumskonto  Effektiv rente    
   0,00 %    
 Etablering  500    
       
 Barnespar 3) 0,50 %    
       
 Brukskonto  Effektiv rente    

 Barn/ungdom1)       0,00%
 ordinær                    0,00%

1)Gjeld kundar i aldersgruppa 0  t.o.m 17 år.

2)Rente gjeld frå fysrte krone. Inge avgrensningar på antall uttak pr.år

3) Gjeld kundar i aldersgruppa 0 tom 17 år. Ingen avgrenisingar på antall uttak pr.år.

4) Rente vert redusert til midterste intervall på sparekont (p.t 0,20%) frå det året du fyller 34 år.

Sogn Sparebank tek atterhald om moglege feil i prislista


Forsikring - priser

Bedrift

Prisar på våre bedriftsproduktar

Samanlikne prisar

Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen