Prisliste

Oversikt over prisar, renter og gebyr. Me tek atterhald om mogelege feil i prislista. Oppdatert 30.06.22.

Lån 

Smålån

Billån - priser

Lån til andre køyretøy

Kort

Debetkort - Visa Classic/Visa Electron Ordinær Barn/ungdom  1
 Varekjøp innland gratis gratis
 Varekjøp VISA innland/utland 2 gratis
 Uttak våre minibankar man-fre. 08.00-16.00 gratis gratis
 Uttak i våre minibankar utanom opningstider kr 7 gratis
 Uttak i andre norske minibankar  kr 7 gratis
 Minibankuttak i utlandet kr 35 + 0,5 % gratis
Årspris 
kr 275
gratis
Valgfritt design på betalingskort
gratis
gratis                   
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying 
kr 150 gratis
     
 Andre kortprisar     
 Valutapåslag  1,95 %  
 Purregebyr kr 35  
 Ny PIN pr. post (rebestilling)  kr 25  

 

   
1 Gjeld kundar i aldersgruppa 0 t.o.m. 17 år.

Priser

Nett- og mobilbank og manuelle tenester

Sparing i fond - priser

Sparing

Gjeld frå 19. mai 2022. 

 

BSU - Bustadsparing for unge 4) 

BSU
Effektiv rente      3,00 %
                                              
           

Sparekonto 2) Saldo tom 99.999 Saldo fom kr 100.000 t.o.m 499.999  Saldo f.o.m kr 500.000
       
Effektiv rente
0,40 %
0,50 %
0,70 %
       
 Depositumskonto  Effektiv rente    
   0,00 %    
 Etablering  500    
       
 Barnespar 3) 0,85 %    
       
 Brukskonto  Effektiv rente    

 Barn/ungdom1)       0,00%
 ordinær                    0,00%

1) Gjeld kundar i aldersgruppa 0 t.o.m 17 år.

2) Rente gjeld frå fysrte krone. Ingen avgrensningar på antall uttak pr. år

3) Gjeld kundar i aldersgruppa 0 tom 17 år. Ingen avgrensingar på antall uttak pr. år.

4) Rente vert redusert til midterste intervall på sparekont (p.t 0,50 %) frå det året du fyller 34 år.

Sogn Sparebank tek atterhald om moglege feil i prislista

Forsikring - priser

Bedrift

Samanlikne prisar

Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen