No er vi Sogn Sparebank

Tre har blitt til ein - Indre Sogn Sparebank, Vik Sparebank og Aurland Sparebank er no Sogn Sparebank.  

Last ned mobilbanken

Med mobilbanken har du dei aller fleste banktenester tilgjengeleg på mobilen. Enkelt og praktisk - og sjølvsagt like sikkert som nettbanken.
Lokal verksemd med heile Noreg som marknad

Lokal verksemd med heile Noreg som marknad

Printfarm og Kortlevert er i vekst med heile Noreg som marknad.

Torsdag hadde dei ei flott markering i nye lokale. Dette er ei verksemd som vil opp og fram,- og som er i ferd med å blir leiande innan sitt felt. Printfarm og Kortlevert rustar seg for framtida med splitter ny webshop og ny maskinpark.

Sogn Sparebank ynskjer lukke til med satsinga.

Kvifor bli kunde i Sogn Sparebank

Det ER forskjell på den ekte lokalbanken og andre bankar.

Me har dei mest fornøgde kundane, dei kjekkaste kunderådgjevarane og gode digitale løysingar.

Sogn Sparebank er banken ved di side i små og store avgjerslar i livet.

Gode råd