Bilde av Ingeborg

Ingeborg si historie

- Ein tenkjer jo at det skjer ikkje meg, men realiteten er at det hender nokon, kvar dag. Livet kan ingen forsikre seg mot, men ein kan sikre seg så godt ein kan for at livet skal vere leveleg for dei som sit igjen. 
Fjellutsikt i Sogndal

Det er sutalaust å vere kunde i Sogn Sparebank

Me kjenner lokalsamfunna, kundane våre og er banken ved di side ved små og store hendingar og val i livet. 

Sogn Sparebank er eigd og styrt frå Sogn, og me gjev tilbake Sogn.  

Kontaktinformasjon

Velkommen til Sogn Sparebank – korleis kan vi hjelpe deg? 

Kontora i Aurland, Lærdal, Sogndal, Øvre Årdal, Årdalstangen, Vik 
Me er tilgjengelege for rådgjevarmøter frå kl. 08.00 til kl. 16.00, men hugs å avtale tid i forkant 😊
Det gjer du enten direkte med din rådgjevar eller ved å sende epost til post@sognbank.no eller ringe 57 64 85 10.
Dørene er fysisk opne kvar dag mellom kl. 10.00 og kl. 14.00.


Kontoret i Bergen 
Me er tilgjengeleg for rådgjevarmøter frå kl. 08.00 til kl. 16.00, men hugs å avtale tid i forkant 😊
Det gjer du enten direkte med din rådgjevar eller ved å sende epost til post@sognbank.no eller ringe 57 64 85 10.
 
Kundesenteret  
Dei dyktige rådgjevarane på Kundesenteret hjelper deg mellom kl 08.30 og 15.30
Ring enten tlf. nr. 57 64 85 10 eller sendt epost til post@sognbank.no
 
Velkommen til Sogn Sparebank!