Last ned mobilbanken

Med mobilbanken har du dei aller fleste banktenester tilgjengeleg på mobilen. Enkelt og praktisk - og sjølvsagt like sikkert som nettbanken.

Krav om leigitimasjon og kundeopplysningar

Sjølv om du har vore kunde hjå oss i mange år eller har eit nytt kundeforhold, er det både viktig og ei tryggheit for deg og oss at du er legitimert rett. Det betyr at du må hjelpe oss med ein viktig ting - å vise at du er du. Dette er òg eit lovpålagd krav.

Kvifor bli kunde i Sogn Sparebank

Det ER forskjell på den ekte lokalbanken og andre bankar.

Me har dei mest fornøgde kundane, dei kjekkaste kunderådgjevarane og gode digitale løysingar.

Sogn Sparebank er banken ved di side i små og store avgjerslar i livet.

Gode råd