Dette er eit lovpålagt krav me har fått frå Finanstilsynet. Me må vite kven du er  - for din eigen sikkerhet.

Kom innom ein av våre avdelingar med passet ditt, så vi får ta ein kopi før 1. november 2019, og du vert med i trekninga av 1 stk verdikort kr 1000,-.

Me trekk 1 verdikort pr avdeling.

 

Bur du ikkje i nærleiken av ein av våre avdelingar, fortvil ikkje, ei løysing på dette er under arbeid. Meir informasjon kjem.