Netthandel er enkelt, og vi nordmenn netthandlar i dag for over 160 milliardar kroner i året. Det er òg stadig fleire som vel å fylla opp handlekurven på nett i desse koronatidene. Er du ein av dei? Det aller viktigaste du må hugsa om netthandel er at du alltid bør betala med kredittkort.

Tryggare handel

Grunnen er at kredittkortet er tryggare enn det vanlege bankkortet ditt. I det du bruker kortet, er det nemleg pengane til banken du handlar med, og ikkje dine eigne. Skulle du derfor vera uheldig og bli svindla, er det ikkje lønnskontoen din som blir tappa. Banken tar ansvaret.

Sikkerheit ved feil og manglar
Å bruka kredittkort gir deg òg ei ekstra sikkerheit, dersom det skulle visa seg at produktet har feil eller manglar. Det same gjeld om seljaren nektar deg å nytta angreretten, eller om nettbutikken du har handla i går konkurs. 
 
Du kan lesa meir om reklamasjonsrettane i kortet her.
 
Vi har laga ei lita huskeliste til deg som handlar på nett:
  • Sjekk alltid at butikken er påliteleg. Eit enkelt Google eller Facebook søk kan avdekka andres røynsler med brukerstaden.
  • Kontroller prisen, ordrestadfestinga og sjekk leveringstida.
  • Ikkje legg igjen kortnummeret andre stedar enn på nettbutikkens sikre side for betaling. Som regel starter adressa med «https» i staden for «http».

    Vel å betala med kredittkortet eller betalingstenester som Vipps, Google Pay, PayPal eller andre digitale lommebøker. Då slepp du å oppgi kortnummeret ditt. Hugs å registrera kredittkortet ditt som betalingskort i lommeboken. 
  • Hugs at norsk kjøpslov bare gjeld i Noreg og at andre land har andre lovar og regler.
  • Frakt, gebyr, moms og andre avgifter kan komma i tillegg. Sjekk importkalkulatoren hos Tollvesenet.
    Hugs at 350 kroners tollregelen er fjerna frå 01.04.2020. Meir om dette kan du lesa her.

Forbrukerrådet rår til deg å handla på nett med kredittkort

Betaling i app og netthandel er òg to sider av same sak. Derfor lønner det seg å registrera kredittkortet i alle betalingsapper og tenester du nyttar. Forbrukarrådets hovudregelen er enkel - bruk kredittkortet til netthandel og la brukskontoen vera trygg!

Les fleire tips frå forbrukarrådet her.

God handel!