Forsikring av bedrifter

Ikkje sats på flaks. Sikra deg for framtida med gode bedrifsforsikringaer, personalforsikringar, landbruksforsikringar og forsikring av dine maskiner og køyretøy.

Vi dekkjer alle dine forsikringsbehov

Bedrift og tilsette

Landbruk

Køyretøy

Aktuelt

Få full oversikt over bedrifta sine forsikringar

Logg inn på mi side og få tilgang til forsikringsbevis og vilkår. Her kan du enkelt: 

  • Bestille nye forsikringar
  • Gjere endringar på gjeldande forsikringar 
  • Melde skade

Stans eller redusert drift grunna Korona?

Kva dekkjer avbrotsforsikringa?