Næringsforsikring

Vår Næringsforsikring er ei skreddarsydd forsikring for alle bedriftskundar.
 • Inkluderer ansvar- og retthjelpsforsikring
 • Dei beste dekningane i marknaden for eigendelar og avbrot
 • Inkluderer kriminalitetsforsikring
Kontakt meg om Næringsforsikring

Om forsikringa

Dette blir dekt av forsikringa

 • Brann-, vatn- og innbrotskadar
 • Alle andre plutselege og uventa skadar
 • ;Avbrotstap i inntil 18 månader
 • Bedrifts- og produktansvar ved ting- og personskade
 • Rekonstruksjon av arkiv, datafiler eller liknande
 • Rydjingsutgifter etter erstatningsmessig skade 
 • Lagring og dekonstruksjon av miljøfientlig avfall etter erstatningsmessig skade
 • Vindauge og skilt 
 • Bygningsmessig tilleggsinnreiing 
 • Underslag, bedrageri og liknande
 • Ran og overfall
 • Rettshjelp 
Den beste dekninga i marknaden

Den beste dekninga i marknaden

Næringsforsikring har heildekking på eigedelar og avbrot. Det betyr at eigedelane dine er dekte for alle plutselege og uventa skadar. Fysiske skadar på datautstyr er også dekt med heildekking. 
 

Gode råd