Sjølvstendig næringsdrivande

Også du som er bedriftsleiar treng å tenkje på framtida. Vi hjelper deg med å sikre ein høgare pensjon.
  • Eigen innskotspensjon for sjølvstendig næringsdrivande
  • Spar til pensjon ved å investere i våre fond
  • Vel mellom fire ulike spareprofilar
Kontakt meg om pensjon

Kor mykje tener du?

Tener du meir enn kr 664.800 (7,1G)?

Då bør du spare opptil 6 % av næringsinntekta i innskuddspensjon. I tillegg kan du spare i ny IPS (individuell pensjonssparing med skattefordel) med opptil 40.000,- pr. år og få ytterlegare 9.600 i frådrag på skatten.

 
Tener du mindre enn kr 664.800 (7,1G)?

Då tilrår vi å spare til pensjon berre gjennom den nye IPS-løysinga. Det er nemleg ikkje lønsamt å spare til pensjon gjennom selskapet ditt dersom du ikkje har høgare inntekt enn 7,1 G. Grunnen til dette er at du misser opptening til folketrygda.

 

Generelt om pensjonssparing

  • Oppspart pensjon kan utbetalast frå du er 62 år
  • Pensjonen blir utbetalt minimum over 10 år
  • Spar fra 2 til 6 prosent av berekna årleg inntekt mellom 1 og 12 G
  • Innskot og kostnadar gir frådrag i næringsoppgåva

 

Gode råd

Eige bedrift? Slik sikrar du pensjonen

Driv du for deg sjølv, har du ingen som sparer for deg. Difor er det viktig at du finn den rette pensjonsordninga sjølv, så du har fridom til å gjere som du vil som pensjonist.