Før du byrjar

Kva kan du reklamere på?

Du kan reklamere på transaksjonar frå fysiske forretningar, minibankar eller nettbutikkar.

Årsaka til reklamasjonen kan til.dømes vere at ei vare du har bestilt ikkje er levert, at vara ikkje er som skildra eller at nokon har misbrukt kortet ditt.

Du kan berre reklamere på transaksjonar knytt til eitt kort om gongen. Om du ynskjer å reklamere på transaksjonar knytt til fleire kort må du levere ein reklamasjon for kvart kortnummer.

Lag reklamasjonen din her

Om korta våre