Vi ynskjer å gje deg som kunde ein av dei beste bilbonusane i marknaden. Hjå oss får du 50 prosent startbonus og marknaden si raskaste bonusopptening.  

 

-Frå startbonus til maksbonus tek det deg faktisk berre 5 år, fortel Tor Håkon Ballo, Direktør Produkt og Pris i Eika Forsikring.  

 

 

Same bonus på bil nummer 1 og 2
Hjå oss får du same bonus på bil nummer to som du har på bil nummer ein, hvis du kun har ein bil fra før. Det betyr at om du har 70 prosent bonus på den fyrste bilen du forsikrar får du same bonus på bil nummer to. 

Maks 10 prosent bonustap
Er du uheldig og får skade kan du trøyste deg med at hjå oss får du berre 10 prosent bonustap, same kva bilforsikring du vel. Hjå oss er det nemleg ei sjølvfølgje at mindre skadar vert dekte, seier Ballo.