Deg og dine

Få hjelp ved sjukdom eller skade på person, eller behov for behandling.

Helseforsikring

Vår samarbeidspartner Falck Helse kan hjelpe deg med: 

  • Medisinske tjenester
  • Fysikalske tjenester
  • Psykologbistand  
Ta kontakt her for å opprette sak

For andre spørsmål om din behandling:
Telefon: (+ 47) 21 89 75 35

Personskade ved trafikkuhell, ulykke eller yrkesskade/yrkessjukdom

Signert skademelding om hendinga må sendast inn (skjemaet må skrivast ut, fylles ut og signerast).

Her finn du skadeskjema:

Utfylt skademelding kan sendast som vedlegg når du loggar inn og melder skade eller bli sendt per post til:

Eika Forsikring
Postboks 332
2303 Hamar

Personforsikring: barneforsikring, arbeidsuføre, kritisk sjukdom eller dødsfall

Ønskjer du å melde krav under personforsikring ber vi deg kontakta oss på telefon: (+47) 22 87 63 40.

Vi gir rettleiing om videre saksbehandling og sender deg skademeldingsskjema.

Inntektsforsikring

Skadebehandling av forsikringssaker for Inntektsforsikring blir behandla av forsikringsselskapet AXA.

Kontaktinformasjon AXA
Telefon: 800 37 500
E-post: clp.no.kundeservice@partners.axa

Treng du hjelp?