Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. Ei uføreforsikring sikrar deg ein tryggare økonomisk kvardag dersom du skulle bli ein del av statistikken. Snakk med oss om kva uføreforsikringar som passar best for deg.
  • Sikrar deg økonomisk dersom du skulle bli arbeidsufør
  • Vi tilbyr personleg rådgivning
  • Kan kjøpast 18 til 50 år. Gjeld fram til 60 år
Kontakt meg om uføreforsikring

Korleis klarer du deg dersom du blir ufør?

Om forsikringa

Forsikringane du kan velje mellom er:

Kva skjer dersom du blir ufør?

Dersom du blir sjukemeld i meir enn eit år, vil det bety eit stort inntektstap for deg. 

Uføreforsikring sørgjer for at du kan ha ein trygg og forutsigbar økonomi sjølvom du skulle hamne i ein situasjon kor du ikkje er i stand til å jobbe. 

Derfor er dette kanskje ein av dei viktigaste forsikringane dine.

Snakk med den lokale rådgivaren din om Uføreforsikringer.