Regnskapsår 2018

12.02.2019 - Kvartalsrapport Q4 2018

Regnskapsår 2019

15.08.2019 - Halvårsrapport

27.03.2020 - Årsrapport

28.03.2019 - Ordinær generalforsamling

 

26.04.2019 - Kvartalsrapport Q1

25.10.2019 - Kvartalsrapport Q3

14.02.2020 - Kvartalsrapport Q4

 

29.03.2019 - Ex. Utbytedato

11.04.2019 - Ev. utbetaling av utbyte eigenkapitalbevis 2018