Regnskapsår 2019

27.03.2020 - Årsrapport

 

14.02.2020 - Kvartalsrapport - Q4

 

Regnskapsår 2020

 

14.08.2020 - Halvårsrapport

30.03.2021 - Årsrapport

29.03.2021 - Ordinær generalforsamling

 

30.04.2020 - Kvartalsrapport - Q1

30.10.2020 - Kvartalsrapport - Q3

17.02.2021 - Kvartalsrapport - Q4

 

Regnskapsår 2019

 

Ex. utbyte dato:  27.03.2020

Ev. utbetaling av utbyte eigenkapitalbevis 2019:  14.04.2020

Regnskapsår 2020

Ex. utbyte dato:  30.03.2021

Ev. utbetaling av utbyte eigenkapitalbevis 2020  15.04.2021

 

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i løpende forpliktelser.