Sogn Sparebank tek del i den nasjonale dugnaden og held difor ope kontora for avtalte møter/andre avtalar førebels fram til 1. februar.
Det gjeld alle våre kontor, og heldigvis kan mykje løysast over telefon, epost, skype og teams.

Korleis avtale møter eller gjere andre avtalar? 
Dette kan avtalast direkte med din rådgjevar eller ved å kontakte Kundsenteret vårt.

Opningstider Kundesenteret
Mandag til fredag 08.30 - 15.30
Tlf. nr. 57 64 85 10
Epost: post@sognbank.no

Kontaktinformasjon tilsette i Sogn Sparebank

Ordinære opningstider:

Kontora i Aurland, Lærdal, Øvre Årdal, Årdalstangen og Vik 
•Dørene er opne mellom kl. 10.00 - 14.00.
•Me er også tilgjengelege for kundemøter kvar dag kl. 08.00 - 16.00, men hugs å avtale tid i forkant.

Sogndal 
•Kontoret er ope for avtalte kundemøter kvar dag kl. 0800 - 16.00, men hugs å avtale tid i forkant.

Bergen
Alle rådgjevarane våre i Bergen er for tida på heimekontor grunna smittevernstiltak, og er tilgjengeleg på telefon, skype/teams og epost.

Velkommen til Sogn Sparebank!