Opningstider 

Kundesenteret

Måndag - fredag: 07.00 - 21.00
Helg: 09.00 - 21.00
Tlf. nr. 57 64 85 10
Epost: post@sognbank.no 

Få den beste kundeopplevinga – avtal ei tid på førehand
Rådgjevarane våre er tilgjengelege for avtalte kundemøter gjennom heile dagen, og kan etter avtale møte deg både før og etter ordinær arbeidstid. Ein godt førebudd rådgjevar gjev deg den beste kundeopplevinga. 


Korleis kan du avtale tid med rådgjevar? 

  • Digital møtebooking
    Her kan du velje tema, rådgjevar og kva tid som høver deg best. Du kan også velje form for avtalen (fysisk i banken, digitalt eller over telefonen).
  • Kontakt Kundesenteret

Me hjelper sjølvsagt også kundar utan avtale, sjå opningstider per kontor.