BSU – Bustadsparing for unge

BSU er den mest lønnsame spareforma for deg under 34 år. Du får skattefrådrag, den beste renta vi har og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad.
  • Spar inntil 25 000 kr kvart år, til saman 300 000 på BSU
  • Inntil 5 000 kr i skattefrådrag kvart år
  • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU

Bustadsparing for unge

BSU kan du bruke til å kjøpe bustad eller betale ned lån på bustad, og er eit svært gunstig spareprodukt som gjer vegen til eigen bustad kortare.
  • Du kan spare med BSU til og med det året du fyller 33 år.
  • Du bind deg ikkje til fast sparing.
  • Du får banken si beste rente på innskot.
  • Kan brukast til kjøp av bustad eller til nedbetaling av lån på bustad.
  • Ektefellar og sambuarar kan opprette kvar sin BSU-konto.