Banksparing

Hos oss kan du spare i BSU og andre sparekontoar. Hugs at du alltid bør ha ein buffer i tilfelle noko uventa skulle skje. Ta kontakt så hjelper vi deg med å oppretta dei kontoane du treng.
  • Forutsigbart - ingen store, uventa svingningar
  • Full oversikt i nett- og mobilbanken
  • Den tryggaste formen for sparing

BSU - for deg under 34 år

BSU er den mest lønnsame spareforma. Du får skattefrådrag, den beste renta vi har og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad.

Gode råd