Helseforsikring

Ved å kjøpe ei bedriftshelseforsikring gjer du det enklare for medarbeidarane dine å kome raskt tilbake i jobb etter sjukdom og arbeidsulukker.
 • Ta vare på medarbeidarane og hjelpa dei å kome raskare tilbake i arbeid
 • Spesialistvurdering innan 10 vyrkedagar
 • Tett oppfølging av ein medisinsk rådgivar før, under og etter behandling
Kontakt meg om Helseforsikring

Om forsikringa

Helseforsikring dekkjer

 • Alle somatiske sjukdomar som ikkje krev øyeblikkelig hjelp.
 • Psykolog der årsaka skuldast ei somatisk liding.
 • Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrivne av legespesialist. 
 • Rehabilitering etter behandling.
 • Behandling på sjukehus/spesialist i Noreg, Norden eller resten av Europa. 
 • Kostnader knytte til behandling, reise eller opphald.

Fordelar med helseforsikringa vår

 • Spesialistvurdering innan 10 vyrkedagar.
 • Behandling eller operasjon innan 10/20/28 vyrkedagar. Dette tilpassar bedrifta sjølv.
 • Personleg oppfølging av ein medisinsk rådgivar før, under og etter behandling.
 • Nettverk av samarbeidande sjukehus i Noreg og i utlandet.
 • Eit uavhengig medisinsk råd som kontinuerleg kvalitetssikrar dei sjukehusa og lækjer vi til all tid nyttar oss av.
 • Helseforsikring utan helseattest.
 • Lik pris uavhengig av alder, kjønn og livsstil.
 • Tilbod om uavhengig vurdering av diagnose som allereie er stilt.

Raskt tilbake i jobb

Det er ofte lange ventetider i det offentlege helsesystemet og sjukefråværet kostar bedriftene store summar årleg. Med riktig og rask behandling kan denne forsikringa hjelpe til at vegen tilbake til jobb blir raskare og rimelegare.

Meld skade

For å bruke helseforsikringa din treng du ei henvisning til legespesialist, og eit fullmaktskjema som du finn på linken under her. Når Vertikal Helse har motteke utfylt fullmakt og henvisning du ein medisinsk rådgivar som skal sikre deg rask, trygg og riktig behandling. 

Kontaktinformasjon Vertikal Helse
Telefon: 23 01 48 00
E-post: post@vertikalhelse.no