Forsikring av næringsbil

Hos oss kan du forsikra firmabilar, budbilar, minibusser eller andre køyretøy på inntil 7,5 tonn som brukast av, eller er registrert på ditt firma.
  • Leigebil i heile reparasjonsperioden
  • Kan utvidast med totalskadegaranti
  • Eigne varar og verktøy inntil 100.000 kroner er dekkje
Kontakt meg om Næringsbilforsikring

Om forsikringa

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva slags forsikring som passer deg og ditt behov.
Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade

Leigebil i hele reparasjonsperioden

Utvidet totalskadegaranti

Vognskade


Bagasje


Ekstrautstyr

Brann


Tjuveri


Glas


Redning


AnsvarRettshjelp
Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!