Gardsbil

Gardsbilforsikringa dekkjer lastebilar med vekt over 3,5 tonn som blir brukte i landbruket.
  • Gir rett til erstatning ved brannskadar, for eksempel etter garasjebrann
  • Næringsbil Pluss inkluderer utvida maskinskadedekning
  • Tilpassa bonden sitt køyremønster

Om forsikringa

Kjøp forsikring

Ta kontakt med rådgivaren din som vil hjelpe deg med å finne den beste løysinga for deg.

Meld skade

Hos oss melder du skade på landbruksforsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Gode råd

Styr unna batteritrøbbel

Kulden gir mange bileigarar ei ekstra utfordring, og då gjerne i form av startproblem. Ein ekstra batterisjekk kan forhindre at du blir ståande med ein bil som ikkje går ein kald vinterdag. 

Meir ekstremvær i vente

Norske bønder kan vente seg fleire ekstreme tørkesomrar, men også meir ekstremnedbør, meiner klimaekspertar.