Bondens ulukke

Sikre deg som bonde og din familie med eigen ulykkesforsikring.
  • Enkel forsikring som er særleg gunstig for heile familien
  • Kan gjelde for både bonde og ektefelle/sambuar samt barn og fosterbarn
  • Gjeld for alle heimebuande barn under 20 år
Kontakt meg om bondens ulukkesforsikring

Om forsikringa

Meld skade

Hos oss melder du skade på landbruksforsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Kjøp forsikring

Ta kontakt med rådgivaren din som kan hjelpe med å finne den beste løysinga for deg.