Husdyrforsikring

Husdyrforsikring sikrar økonomien for deg som har husdyr på garden.
  • Dekkjer avbrotstap som følgje av sjukdom
  • Erstattar dei økonomiske tapa ved sjukdom, ulukke eller død som gjer at produksjonen blir redusert
  • Gjeld også om styresmakter pålegg restriksjonar eller nedslakting

Om forsikringa

  • Forsikring av produksjonsdyra på garden.
  • Sikrer bonden mot store økonomiske tap dersom sjukdom fører til at dyr døyr, produksjonen blir vesentlig redusert eller myndighetene pålegg restriksjoner/nedslakting.  
  • Ingen aldersnedtrapping av forsikringsverdien på husdyra.
  • Kalv av ammeku er automatisk medforsikret i 6 måneder med 40 % av mordyrets sin verdi. 
  • Katastrofedekning – lav premie, fullgod dekning ved store tap og driftsavbrudd. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på landbruksforsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema