Kva forsikringar kan du kjøpa?

  1. Betalingsforsikring som dekker månadleg minimumsbeløp på ditt Agricard viss du t.d. blir mellombels arbeidsufør eller blir ufrivillig arbeidsledig (gjeld ikkje Selvstendig Næringsdrivende). Gjelder for deg mellom 18 og 65 år. Pris: 0,6 % av uteståande beløp på kortet per månad.
  2. Oppgradert Reise gir deg betre dekningar enn standardforsikringa i kortet, og inkluderer òg egenandelsforsikring for leigebil. Pris: 249 kr/år.
  3. Egenandelsforsikring leigebil dekker din egenandel ved skade på leigebil. Pris: 199 kr/år.

Interessert? Du kan enkelt bestilla éin eller fleire forsikringar i mobil- og i nettbanken under Eika Fordel. Sett deg inn i forsikringsvilkåra før du bestiller, spesielle vilkår gjeld for kvar av forsikringane.

Hugs at du også kan oppgradere Gold kortet ditt med Hverdagspakken i mobil- og nettbanken under Eika Fordel. Då får du bonus på alle varekjøp, bonus på utvald strøymeteneste og kjøps- og prisgarantiforsikring.