Bilforsikring

Kva for ein bilforsikring du treng, avheng av ei rekke forhold. Finn ut kva for ei forsikring som passar best for deg.
  • Startbonus på 50 % med maks fem år til toppbonus og same bonus på bil 2 som bil 1
  • Leigebil i heile reparasjonsperioden med Bil Pluss
  • Med Kasko og Bil Pluss har du dekning for maskinskade
Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Kva slags bilforsikring treng du?

Dette blir dekt av forsikringa

Visste du at...

Hjå oss får ungdom ekstra gunstig bilforsikring. Vi gir deg 50 prosent startbonus, og tilbakebetaler 5.000 kroner om du køyrer skadefritt i 5 år.

Gode råd