Meld skade

For å melde skade kan du ringje oss, sende ein e-post eller fylle ut skademeldingsskjema og sende per post. Våre skadebehandlarar er tilgjengelege på kvardagar mellom klokka 08.00 - 16.00. På denne sida finn du nyttig informasjon dersom uhellet er ute.

Vi hjelper deg

Meld skade

Inntektsforsikring

Skadebehandling av forsikringssaker for Inntektsforsikring blir behandla av forsikringsselskapet AXA.

Kontaktinformasjon AXA
Telefon: 800 37 500
E-post: clp.no.kundeservice@partners.axa

Helseforsikring Eika Pluss

Skadebehandling av forsikringssaker for helseforsikringen via Eika Pluss blir behandla av Falck Helse. 

Kontaktinformasjon Falck Helse AS
Telefon: 218 97 535
E-post: eika@falck.com
NB! Ikke oppgi sensitive opplysninger i e-post. 

 

Helseforsikring

Skadebehandling av forsikringssaker for Helseforsikring blir behandla av Vertikal Helse.

Kontaktinformasjon Vertikal Helse 
E-post: post@vertikalhelse.no

Kva skjer når du melder ein skade?

Informasjon om skadeoppgjer

Det kan dukke opp ein del spørsmål rundt eit skadeoppgjer. Her finn du svar på korleis du skal gå fram når du melder ein skade, samt bakgrunnen for oppgjeret ditt.

Skade på køyretøyet?Her finn du oversikt over avtaleverkstadene og Hurtigruta vår Carglass i Noreg. Klikk på ikonet øvst til høgre i kartet for søkefunksjon. 

For å sikre god kvalitet på reparasjon og skifte av bilglas har Eika Forsikring inngått samarbeidsavtale med Hurtigruta Carglass og merkeverkstader. Vi anbefaler deg å skifte bilglas eller reparere køyretøyet hos ein av desse. Ved maskinskade skal nærmaste merkeverkstad nyttast. 

Veghjelp i Noreg

SOS: 22 22 77 06
Falck: 
21 89 60 61
Viking: 22 08 60 00

Veihjelp i utlandet

For veghjelp kontakt SOS International på telefon: +47 22 22 77 06. 

Ekstra trygghet i lomma