Pensjonssparing

Ein god pensjonssparing består av folketrygda, det arbeidsgivar betalar og di eige sparing. Jo før du startar eige sparing, dess meir får du i pensjon.
 • Eiga pensjonssparing gir høgare pensjon
 • Start tidleg, små beløp blir store over tid
 • Enkelt å følgje med på sparinga og gjere endringar i Smartspar
Få anbefalt fond tilpassa di pensjonssparing

Dette er pensjon - heil enkelt

Pensjon kan forklarast ved hjelp av "pensjonshuset" og består av tre deler sparing, pensjon frå Folketrygden, pensjon frå arbeidsgivar og eiga sparing.

Sjå kor mykje pensjonssparinga di kan vokse

Di framtid, slik du ønskjer den

Kontakt oss i dag for ein samtale med rådgivaren din om eigen pensjonskonto.  

Slik kjem du i gong

Slik kjem du i gong

 • Last ned Smartspar
 • Logg inn med BankID
 • Opprett eit sparemål for pensjon
 • Gratulerer - du er i gong med pensjonssparing!

Kvifor bør du spare til pensjonen

Dette er IPS

 • IPS er eiga sparing til pensjon og ei forkorting for individuell pensjonssparing.
 • Maksimal sparesum per år er 40 000 kroner.
 • Årleg skatteutsetjing på 22%, 8 800 kroner dersom du årleg sparer høgaste mogeleg sparesum.
 • Pengane er bundne fram til pensjonsalderen.
 • Kan tidlegast utbetalast frå du er 62 år.
 • Utbetaling kan minimum skje over 10 år, minst til du er 80 år.